CONTACTUS
Home > Contact us > Contact us
CONTACT US
Contact us
CONTACT US


Contact Detail

Company Name:Yangjiang Yongqin Trading Co., Ltd.

Address:26th ,No.5 yongxing road , Yangdong  industry district, Yangjiang , Guangdong, China

Phone:(86)0662-6605898

Tel:  (86)13702805576

Email:gerry@yongqin.com.cn  sales@yongqin.com.cn

Website: http://www.yongqin.com.cn/